Konsulent-jobs.dk

Find ledige konsulentjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Konsulent i København

Faglig konsulent til HK Stat


Overenskomster, medlemmernes rettigheder og dygtiggørelse af HK Stats tillidsrepræsentanter står højt på vores dagsorden. Vi er ambitiøse, når vi servicerer afdelinger og tillidsrepræsentanter, og allerede nu sætter vi kursen mod OK24. Vi skal tænke nyt og være modige, når vi fornyr vores overenskomster. Derfor søger vi en skarp, engageret og selvstændig konsulent med lyst til et alsidigt job.

En af dine centrale opgaver bliver sammen med HK Stats forhandlingschef at gøre det strategiske og praktiske forarbejde, som kan føre frem mod visionære nye overenskomster, der imødekommer medlemmernes og arbejdspladsernes behov.

Det indebærer analyser, undersøgelser og medlemsinvolvering. Men du vil også indgå i sekretariatets løbende opgaver.

Vi forestiller os en konsulent med et strategiske blik, der er i stand til at gå fra planlægning til handling og som har godt kendskab til overenskomster og ansættelsesret.

Om Jobbet

Men en stor del af dine opgaver bliver også at:

  • rådgive HK’s lokale fagforeninger om ansættelsesretlige problemstillinger
  • behandle ansættelsesretlige sager, typisk afskedigelses- og bortvisningssager
  • forhandle med arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer
  • forberede og videreføre sager Sagsforberedelse for videreførelse af sager
  • være kontaktperson for vores netværk
  • undervise på vores T...