Konsulent-jobs.dk

Find ledige konsulentjobs.

Ungetilsynsførende til Ungekriminalforsorgen i Næstved

Konsulent på Sydsjælland

Vil du være med til at skabe udvikling for målgruppen børn og unge i kriminalforsorgen? Kan du arbejde systematisk, leve op til overholdelse af lovgivningen og dokumentationskrav, og har du lyst til at føre tilsyn og kontrol med, at barnet/den unge følger den afgørelse som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet – så er her en unik mulighed.

Den 1. januar 2019 trådte loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Loven indebærer blandt andet oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser om forbedringsforløb og starksreaktioner for børn og unge mellem 10 og 17 år, som har udført personfarlige eller andre alvorlige kriminelle handlinger.

Aktiviteter i forbedringsforløbet eller straksreaktionen, som nævnet har truffet afgørelse om, skal i praksis tilvejebringes og understøttes af barnets/den unges opholdskommune, men for at sikre, at nævnets afgørelse bliver efterkommet, er der oprettet en særlig enhed i kriminalforsorgen – nemlig Ungekriminalforsorgen.

I forbindelse med Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse udpeges en ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen, som fører tilsyn i to spor.

  • Et personfokuseret tilsyn, der har til hensigt at sikre, at barnet/den unge gennemfører sit forbedringsforløb og eventuelle straksreaktion
  • Et organisatorisk tilsyn, der har til hensigt at sikre, at kommunen iværksætter de foranstaltninger, der er truffet afgørelse om skal være indeholdt i forbedringsforl...