Konsulent-jobs.dk

Find ledige konsulentjobs.

Ungetilsynsførende til Ungekriminalforsorgen i Aarhus

Konsulent i Århus

Har du interesse inden for området med udsatte børn og unge, og vil du være en del af en enhed i Kriminalforsorgen, som fører tilsyn med, at børn og unge følger den afgørelse, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet? Så er chancen her.

I 2019 trådte loven om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Loven indebærer blandt andet oprettelsen af et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser om forbedringsforløb og straksreaktioner for børn og unge mellem 10-17 år, som har begået personfarlig kriminalitet eller andre alvorlige kriminelle handlinger.

Aktiviteter i forbedringsforløbet eller straksreaktionen, som nævnet har truffet afgørelse om, skal i praksis tilvejebringes og understøttes af barnets/den unges kommune, men for at sikre, at nævnets afgørelse bliver efterkommet af alle parter, er der oprettet en særlig enhed i Kriminalforsorgen, nemlig UngeKriminalforsorgen.

I praksis betyder det, at når Ungdomskriminalitetsnævnet træffer afgørelse, udpeges der en ungetilsynsførende fra UngeKriminalforsorgen, som fører tilsyn med efterlevelsen af afgørelsen i to spor:

  • Et personfokuseret tilsyn, hvor der føres tilsyn med, at barnet/den unge følger og gennemfører sit forbedringsforløb og en eventuel straksreaktion.
  • Et organisatorisk tilsyn, hvor der føres tilsyn med, at kommunen iværksætter de foranstaltninger, der er truffet afgørelse om skal være indeholdt i forbedringsforløbet.