Konsulent-jobs.dk

Find ledige konsulentjobs.

Tilkaldevikarer til Platangårdens Ungdomscenter ved Vordingborg

Konsulent på Sydsjælland

Platangårdens Ungdomscenter søger tilkaldevikarer til hhv. døgnafdelingen og PUCs Eksterne team. Vi har brug for vikarer, som har en faglig relevant uddannelse, eksempelvis pædagog, PA, eller SSA. Det kan også være beslægtede uddannelser som lærer, ergoterapeut, sygeplejerske eller socialrådgiver – med særlig interesse for at få større kendskab til og konkrete erfaringer på det socialpædagogiske felt. Hvis du er i gang med den sidste del af en af disse uddannelser, kan du også komme i betragtning.

Vi er et specialiseret socialt tilbud, som organisatorisk er en del af Region Sjællands Socialområde. Vi har pt. brug for at udvide korpset af vikarer, som kan kaldes på arbejde primært aftner, week-ends og helligdage.

Vores målgruppe er unge i aldersgruppen 14 – 25 år, som viser en kompleksitet af psykiske, sociale og identitetsmæssige udfordringer i deres relationer og ungdomsliv. Det er kendetegnende, at målgruppen benytter strategier, som på det almene område kan synes voldsomme og uforståelige. Derfor oplever de unge og/eller deres omgivelser ofte fastlåsthed og afmagt.

Omdrejningspunktet i den specialiserede rehabiliterende indsats er et insisterende fokus på øget trivsel og udvikling. Dette fokus skabes i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge og de relationer og fællesskaber som den unge er - og kan blive - en del af. (læs mere om tilgang og metode på www.platangaarden.dk )

Vi tilbyder grundig introduktion til organisationens ...